Zaštita na radu


Zaštita na radu

Upravljamo provodeći politiku kvalitete i pridržavajući se svih važećih normi na ovom području.

Ispitivanje u radnom okolišu
Mjerenja neionizirajućih zračenja
Ispitivanja strojeva i uređaja
Ispitivanje električnih instalacija, elektromotornih pogona i statičkog elektriciteta
Ispitivanje gromobranskih instalacija
Ispitivanja iz područja zaštite od požara (hidranti, vatrodojava, plinodetekcija, protupanična rasvjeta)
Ispitivanje plinskih instalacija
Izrada dokumentacije za minimalno tehničke uvjete
Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama
Procjena rizika
Izmjene i dopune procjene rizika
Procjena opasnosti za radna mjesta s računalom
Normiranje zaštite na radu
Plan evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba
Elaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
Elaborat za izdavanje vodopravne dozvole